Privacyverklaring

JYSK Nederland B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers aan haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de sollicitaties.

Persoonsgegevens zullen door JYSK niet worden verstrekt aan derden, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door website bezoeker of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

Persoonsgegevens kunnen door de website bezoeker zelf worden gewijzigd.

In het geval we uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden.